CREDITS 2 (LV) 3 (ECTS) - 30 Contact Hours

Kursa mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt padziļinātas latviešu literārās valodas zināšanas, aplūkojot tēmas, kuras nepieciešamas veiksmīgas profesionālās saziņas veidošanai Latvijas darba vidē. Studiju kursa process paredz lekciju materiāla izklāstu, kas ietver informāciju no jaunākajiem pieejamiem resursiem, tostarp tīmekļa resursiem, patstāvīgi veicamus darbus, kā arī praktiskas nodarbības un darba rezultātu analīzi semināros.